Gabinet

Ośrodek psychoterapii i analizy grupowej
HORYZONT

PSYCHOLOGIA

Konsultacje psychologiczne

Odbywają się w modelu 3 do 5 spotkań. Konsultacja jest niezbędna, konieczna w celu rozpoznania sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta. To czas, kiedy psycholog musi poznać pacjenta, zdiagnozować obszary do pracy i wspólnie zdecydować o formie leczenia lub dalszego postępowania, jeśli jest taka konieczność.

Konsultacja psychologiczna to nie psychoterapia. Konsultacja psychologiczna zawsze powinna się odbywać u osób z uprawnieniami (psychologa)

Konsultacja psychologiczna może być:

  • jednorazową formą usługi, ale w praktyce udzielenie pełnej porady to 3-5 spotkań,
  • wykorzystana przez psychologa do postawienia diagnozy, która przydaje się na dalszym etapie leczenia,
  • może być krótkoterminową formą pomocy - np. źródłem informacji nurtujących pacjenta, pomocą w konkretnych tematach dotyczących np. kwestii zawodowych, związkowych itp.
  • może być dobrym wstępem do własnej psychoterapii i rozwoju osobistego.

Psychoterapia indywidulana

- to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to poprzez kontakt z psychoterapeutą w gabinecie psychoterapeutycznym.

Sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od przyjętego przez psychoterapeutę modelu psychiki człowieka, a także od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych czy wreszcie od celu terapii.

Psychoterapia indywidualna zaczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. Zwykle po pierwszej konsultacji psychoterapeuta proponuje Pacjentce/Pacjentowi kontrakt terapeutyczny, który określa, nad czym Pacjentka/Pacjent chce pracować, jak często będzie się spotykał/a z terapeutą, jak długo będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Zostaje ustalone, w jaki sposób można odwołać sesję psychoterapeutyczną oraz jak wygląda ewentualne przerwanie terapii.

Psychoterapia zwykle odbywa się zwykle z częstotliwością jednego do pięciu spotkań w tygodniu. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Analiza grupowa

Sesje grupowe dają uczestnikom możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniu w kontakcie z innymi ludźmi, pozwalają wymieniać się doświadczeniami oraz własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto terapia grupowa, jako jedyna forma terapii daje możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia również otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy, a także daje szansę nawiązania satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Wsparcie psychologiczne (indywidualne/grupowe)

Głównym celem wsparcia psychologicznego jest zmobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu i stresu psychologicznego. Rolą psychologa jest wtedy pomoc pacjentowi w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także nauka korzystania ze wsparcia innych bliskich czy instytucji. Tutaj widać kolejną różnicę między pomocą psychologiczną a psychoterapią. Wsparcie ma na celu odzyskanie równowagi, powrót do wcześniejszych sposobów funkcjonowania (sprzed kryzysu) czy pomoc w tworzeniu nowych, terapia natomiast zajmuje się naprawą, leczeniem zaburzeń psychicznych, czyli zmianą funkcjonowania psychicznego także w odniesieniu do stanu z okresu przed pojawieniem się bieżących trudności.

Porozumienie bez przemocy

Obecnie ta forma pracy prowadzona jest jedynie on-line.

UP