Gabinet

Ośrodek psychoterapii i analizy grupowej
HORYZONT

Psychoterapeuci przyjmujący w naszym ośrodku pracują pod stałą, regularną superwizją zarówno indywidualną jak i zespołową. Dzięki superwizji prowadzimy psychoterapię w sposób bezpieczny, kompetentny i efektywny. Zapewnia nam ona także stałą możliwość rozwoju posiadanych umiejętności. Współpracujemy jedynie z certyfikowanymi superwizorami posiadającymi wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Swój warsztat zawodowy doskonalimy także poprzez częste uczestnictwo w konferencjach, seminariach i grupach seminaryjno-superwizyjnych.

Kierując się dobrem naszych pacjentów podejmujemy wszelkie starania, aby otrzymywali od nas profesjonalną pomoc, której potrzebują.

Magdalena Kozłowska – jestem psychologiem i psychoterapeutą (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”), pracuję z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o psychoterapię psychodynamiczną indywidualną oraz grupową. Dodatkowo prowadzę psychoterapię osób w podeszłym wieku. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób chorych psychosomatycznie i onkologicznie (Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis w Warszawie). Naukowo jestem badaczem efektywności programów zdrowotnych, zmian klimatu i ich wpływu na zdrowie psychiczne. Jestem założycielem Ośrodka psychoterapii i analizy grupowej HORYZONT.

Aleksandra Kur – jestem psychologiem i psychoterapeutą (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”), pracuję z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o psychoterapię psychodynamiczną indywidualną oraz grupową. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zdobyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W swojej pracy opieram się głównie na relacji terapeutycznej. Pomagam łączyć rozumienie intelektualne problemu pacjenta z emocjonalnym. Badam próby unikania pewnych aspektów życiowych. Towarzyszę pacjentowi w odkrywaniu w jaki sposób przeszłość może wyjaśnić obecne trudności i w miarę możliwości uwolnić się od tych ograniczeń. Na podstawie relacji terapeutycznej pomagam badać relacje interpersonalne pacjenta. W swojej pracy zachęcam do badania snów, fantazji, pragnień metoda swobodnego wyrażania myśli i uczuć. Udzielam, w razie konieczności, konsultacji w języku rosyjskim.

Małgorzata Futyma – jestem psychoterapeutą, psychologiem. Pracuję w podejściu psychoanalitycznym prowadząc psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto przygotowujące do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (szkolenie spełnia standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i Polskiej Rady Psychoterapii). Ukończyłam także szkolenie Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży zorganizowane przez Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży oraz należałam do grupy seminaryjno-superwizyjnej prowadzonej przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz licencjackie z socjologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże kliniczne m. in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Bilikiewicza w Gdańsku, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie oraz Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.

Jako psychoterapeuta i psycholog pracowałam w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR w Wołominie, w Poradni Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz w Centrum Psychoterapii Spektrum.

Byłam wolontariuszem w Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji dr Clowna (oddziały w Gdańsku i Warszawie) oraz w Gdańskim Centrum Wolontariatu.

Magdalena Włodarczyk – jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami. Pracuje w podejściu systemowym, ukończyłam 4 letnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W ciągu kilkunastu lat pracy zawodowej zdobywałam doświadczenie w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie, Centrum Psychoterapii Spektrum w Wołominie, Dom Samotnej Matki w Zielonce.
Odbyłam także liczne staże m.in.: w szpitalu Bródnowskim w Warszawie na oddziale II kliniki psychiatrycznej, staż z zakresu psychodiabetologii w szpitalu Bródnowskim, staż z zakresu psychokardiologii na oddziale rehabilitacji kardiologicznej w szpitalu w Konstancinie, staż w ośrodku dla uchodźców w Warszawie.
W Ośrodku Horyzont prowadzę konsultacje, diagnozy, interwencje kryzysowe, psychoterapię indywidualna oraz psychoterapię rodzin i par.

Gabriela Nowicka – jestem psychologiem, psychoterapeuta, pracuje psychoterapeutycznie w kontakcie indywidualnym z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Ukończyłam szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej przygotowujące do ubiegania o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP; spełnia ono standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyłam również 2 lata szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii UW. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże kliniczne m.in. w Wojewódzkim szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych „Drewnica”, w Ośrodku Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie, w Centrum Psychoterapii Spektrum, w Poradni Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i w prywatnej praktyce.

Dawid Solomianko – jestem psychologiem i psychoterapeuta, pracuje w podejściu psychoanalitycznym z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Ukończyłem szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiadam 20 letnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresji.
Ukończyłem studia z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i mam doświadczenie zawodowe w zakresie pracy klinicznej, procesie leczenia, diagnostyki i orzecznictwa w ramach praktyki własnej jak i pracy instytucjonalnej. Doświadczenie zdobywam także jako kierownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR w Wołominie, prowadzeniu zespołu, orzecznictwie o poziomie niepełnosprawności i pomocy w systemie pieczy zastępczej. Wieloletnia współpraca w ramach Zarządzania Kryzysowego, prowadzę m.in. zespoły interwencyjne i wsparciowe w szkołach oraz instytucjach doświadczonych kryzysem, szczególnie „S”. Diagnostyka przesiewowa zachowań „S”. Współpraca z licznymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami. Jestem autorem licznych programów i projektów zarówno na poziomie gmin jak i powiatu w tym współpraca z MZ w ramach tworzenia POZP...

Anna Laskowska – Jestem psychoterapeutą dziecięcym i pedagogiem, pracuję w podejściu psychoanalitycznym z dziećmi przejawiającymi trudności emocjonalne, rozwojowe, adaptacyjne, trudności w relacjach a także z dziećmi z zespołem Aspergera. W zakresie psychoterapii szkoliłam się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje na szkoleniu z psychoterapii dziecięcej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej - jestem też członkiem tego towarzystwa. Doświadczenia zawodowe zdobywałam w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, w przedszkolach oraz w poradniach dla dzieci. Odbyłam staż terapeutyczny w przedszkolu Mądre Główki w Warszawie, współpracowałam jako terapeuta dziecięcy z przedszkolem Ciuchcia Puch – Puch, prowadziłam terapie w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka „Asysta” w Warszawie oraz w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi w Markach. Pracowałam wolontaryjnie jako psychoterapeuta na Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, współpracowałam także z Poradnią Autystyczną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Aktualnie jestem psychoterapeutą w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim oraz w Ośrodku Horyzont. Pomagam dzieciom od 3 do 12 roku życia.

UP